Tingimused

KASUTUSTINGIMUSED

 1. Üldiste müügitingimuste kehtivus

1.1. Üldised müügitingimused kehtivad Webshop24 klientide (edaspidi Klient) ja Webshop24 omaniku Lunar Invest OÜ (edaspidi Webshop24) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Üldised müügitingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Webshop24 vahelisi suhteid Webshop24 tooteinfo, hinnakiri, ostuinfo ning väljakujunenud head tavad.
1.4. Webshop24 jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.webshop24.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. Webshop24 ja Klient soovivad kaubelda Webshop24 kodulehekülje www.webshop24.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Webshop24 koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

 1. Webshop24 hinnakiri

2.1. Webshop24 e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes ning ilma kohaletoimetamise kuluta.
2.2. Kauba kohaletoimetamine on vastavalt hinnkirjas märgitud ja kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viisil.
2.3. Webshop24 jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

 1. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, mil ta on klikkinud nupule “Lisa ostukorvi.”
3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.
3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid soovi korral Ostukorvist eemaldada.
3.4. Ostukorvis olevad tooted on kuni tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Webshop24 Klientidele.
3.5. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule “Vormista ost.”
3.6. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi ning kontrollib, Saaja ja Maksja andmete õigsust.
3.7. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine. Peale vajutamist nupule “Esita tellimus,” saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt ettemaksuarve.
3.8. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 2 kalendripäeva jooksul tasunud vähemalt 50% ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluvast summast Webshop24 arvelduskontole. Tellimus postitatakse, kui Webshop24 arvelduskontole on laekunud 100% ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluvast summast.

 1. Tellitud kauba eest tasumine

4.1. Ettemaksuarve alusel pangaülekandega.
4.2. Kui Klient on tellimuse kinnitanud, saadetakse Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile koheselt ettemaksuarve, mis on aluseks kauba eest tasumisel.
4.3. Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole 1 tunni jooksul peale tellimuse vormistamist saabunud tellimuse kinnitust, palume ühendust võtta info@tuningstudio.net.
4.4. Ettemaksuarves on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse. Samuti on ettemaksuarves toodud Webshop24 andmed ning pangakonto, kuhu saab makse sooritada.
4.5. Kui Klient ei ole ettemaksuarvet tasunud 2 kalendripäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, loeb Webshop24 seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.

 1. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.8. ja eeldusel, et punkt 1.5. on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil.
5.2. Kliendil on võimalik valida järgnevate kohaletoimetamise viiside vahel:
5.2.1. Smartpost, Omniva, CargoBus, tulen ise järgi.
5.3. Webshop24 jätab endale õiguse muuta kohaletoimetamise viise.
5.4. Sihtkoha muutumise korral palub Webshop24 Kliendil uued andmed teavitada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.
5.5. Kui saadetis on Webshop24 poolt postitatud, saadetakse Kliendi e-posti aadressile selle kohta teavitus.

 1. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Webshop24-l on õigus tühistada Kliendi tellimus juhul, kui arve eest ei ole tasutud 2 kalendripäeva.
6.2. Kliendil on õigus peale tellitud toodete eest ettemaksu sooritamist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, teatades sellest Webshop24 e-postile info@tuningstudio.net vastavasisulises avalduses. Avalduses palume ka märkida oma arve/tellimuse number. Ettemaksuna tasutud 100 eurot kliendile ei tagastata. Ülejäänud ettemaksuna tasutud summa tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole 2 tööpäeva jooksul, kuid mitte kunagi hiljem kui 30 tööpäeva jooksul peale avalduse edastamist.
6.3. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on tal õigus see tagastada 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole 2 tööpäeva jooksul, kuid mitte kunagi hiljem kui 30 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest Webshop24 poolt. Kauba tagastamiseks edastab Klient vastavasisulise teate e-posti aadressile info@tuningstudio.net
6.4. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.
6.5.Toote tagastamise kulud tasub ostja tavalises ulatuses, kuid mitte rohkem kui 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.
6.6. Webshop24 kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud.

 1. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
  7.1. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@tuningstudio.net järgmise infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod; Webshop24-le esitatav nõue; arve number, võimalusel lisada arve koopia. Garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud kauba ebaotstarbekast ja valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest.
  Garantii puudutab üksnes tootjapoolseid materjali ja valmistusvigu. Garantii kehtib üksnes füüsilistele isikutele.
  7.2. Tootja poolne kile vastupidavus on 2-3 aastat välistingimustes, 5 aastat sisetingimustes.
  7.3. Webshop24 ei vastuta:
  7.3.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest
  7.3.2. toote valesti paigalduse korral
  7.3.3. Toote valesti transportimise eest – selle eest vastutab transpordi teenusepakkuja
 2. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Webshop24 vastutab Kliendi ees Webshop24 poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Klient vastutab Webshop24 ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
8.4 Webshop24 ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
8.5 Webshop24 ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Webshop24-st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
8.6 Webshop24 ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.

 1. Muud tingimused

9.1. Webshop24 kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.
9.2. Webshop24 jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud Webshop24 uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Webshop24 andmebaasist.
9.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Webshop24 Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
9.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Webshop24-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

 1. Lõppsätted

10.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning Webshop24 e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.